Artikel 1 toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, overeenkomsten en aanbiedingen van VHL Horses.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.3         
Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dit geval blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden geheel van kracht.

Artikel 2 aanbiedingen en overeenkomsten 

2.1
Alle aanbiedingen van VHL Horses zijn vrijblijvend.
VHL Horses behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. 

2.2.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, artikelen die in de webwinkel aangeboden worden, zijn in principe op voorraad.
Het kan echter voorkomen dat het artikel toch is uitverkocht, in dat geval wordt contact met u opgenomen via het door u opgegeven mailadres. 

2.3.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VHL Horses.
VHL Horses is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VHL Horses dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele toeslagen. 

3.2.
Bestellingen worden uitsluitend aangeleverd na volledige betaling van de goederen, eventuele verzendkosten en eventuele toeslagen.
Deze vooruitbetaling kan worden gedaan via elektronische betaling tijdens het aankoopproces in de webwinkel of door een door u zelf te verzorgen betalingstransactie.
U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zonder uitstel aan de verkoper te melden. 

3.3.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is VHL Horses gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering en leveringstijd 

4.1.
VHL Horses streeft ernaar om uw bestelling binnen 2 werkdagen aan de vervoerder over te dragen met een maximum van 5 werkdagen.
Bij overschrijding hiervan brengt VHL Horses u per email op de hoogte, U bent dan gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
Voor de uiteindelijke levertijd zijn wij afhankelijk van de vervoerder.
Bestellingen worden uitsluitend gereed gemaakt voor de vervoerder na ontvangst van uw betaling. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u overigens geen recht op schadevergoeding. 

4.2.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

4.3.
Levering geschiedt door een door VHL Horse gekozen beschikbare transportdienst.